maandag 8 december 2014

Door de ogen van Jan Pommer

Het eerste gastblog is een feit. Aan het woord is Jan Pommer, burgemeester van de gemeente Sint-Michielsgestel. Ben je benieuwd naar zijn visie over de rol van communicatie binnen de gemeente? Lees dan snel verder.

   ''Als mens en als organisatie moet je er naar streven 100% consistent te zijn. Dat alles heeft te maken met de begrippen identiteit (wie ben ik en wat wil ik zijn?) en imago (wie ben ik volgens de mensen?). Wanneer de antwoorden op deze vragen naar identiteit en imago niet 100% dekkend zijn, is er spanning in de relatie en dus werk aan de winkel.

Natuurlijk is de mate, waarin deze consistentie er niet is, bepalend voor de acties en de energie, die er nodig zijn, om de kloof te dichten. Dit vraagt om een open houding en de bereidheid zelfreflectie toe te passen.Daarbij moet de neiging om automatisch in de verdediging te gaan, onderdrukt worden.

Dit geldt zeker voor een gemeente in de omgang met haar burgers. Burgers hebben geen keuzevrijheid in hun relatie met de gemeente. Je hebt altijd te maken met en je bent altijd afhankelijk van de gemeente waar je in woont.

Wanneer burgers ,als ontvanger, van vele boodschappen van de gemeente die boodschap niet begrijpen, er niet naar handelen of er zelfs tegen ingaan, moet je als zender van die boodschappen altijd eerst de vraag stellen of je wel helder bent geweest. In de relatie tussen zender en ontvanger ligt bij een 'storing' de verantwoordelijkheid in eerste instantie bij de zender. Heb ik als zender de goede toon, de juiste woorden en de heldere boodschap verwoord?

Om die vraag goed te beantwoorden, moet je dus niet vanachter je bureau met jouw kennis en kunde en zelfs met de beste bedoelingen voor de burger, jouw boodschap formuleren en verzenden. Integendeel: je moet van buiten naar binnen redeneren en dan met jouw kennis en kunde tot formulering van de boodschap komen.

Nog beter is van binnen naar buiten te gaan, op de fiets, aan de keukentafel, op de markt, in het dorpshuis om te horen wat burgers echt bezighoudt. Je zult ontdekken, dat burgers meer creativiteit en verantwoordelijkheidsbesef bezitten dan jij ooit had kunnen bedenken. Wanneer je hier serieus mee omgaat, zal je ook ontdekken, dat de burger liever een overheid heeft, die met ze meedenkt, naast hen gaat staan en faciliteert, dan een overheid, die boven hen staat en vooral regisseert.

Met andere woorden, door weer na te denken over de vraag, waarvoor er een overheid is – en die is volgens mij van, voor en door burgers – zullen er in de communicatie tussen overheid en burgers – tussen zender en ontvanger – veel minder 'storingen' optreden.''

Geen opmerkingen:

Een reactie posten