dinsdag 9 december 2014

Defensief maar toch actief?

Vandaag ga ik je een theorie laten zien waar media door beïnvloedbare factoren op individueel-, groeps- en maatschappelijk niveau een beperkt media-effect hebben. Media kunnen bestaande gedachtes en gedragingen versterken of bevestigen, maar niet veranderen. Dit wordt de reinforcement theorie genoemd.


Allereerst gaan we kijken naar het individuele niveau, ook wel bekend als cognitieve dissonantie. Als ontvanger selecteer je op een defensieve actieve manier informatie en je filtert de informatie weg wat niet in je referentiekader past. Als je studeert aan Fontys Hogeschool Communicatie (FHC) en FHC komt negatief in het nieuws, dan wil je dat nieuws niet horen en negeer je het. Daarentegen zullen studenten van andere hogescholen offensief actief nieuws selecteren. Zij gaan vanuit een bepaalde behoefte, bv: nieuwsgierigheid, zelf media zoeken die hen informeert over de negatieve publiciteit rondom de opleiding Communicatie van Fontys.


Dan gaan we kijken naar het sociale niveau. Als je thuis woont word je geconfronteerd met media waar jouw ouders voor hebben gekozen. Denk hierbij aan het lezen van bv. de Telegraaf of het kijken naar het acht uur journaal van NOS. Je kijkt automatisch met jouw ouders mee. Jouw sociale omgeving bepaalt dus hoe jij omgaat met media(boodschappen).

Tot slot kijken we naar het maatschappelijke niveau. De Telegraaf is commercieel en heeft als doel om winst te maken. Daarnaast passen zij hun berichtgeving aan, aan hun financiële stakeholders. Het NOS daarentegen valt onder de Nederlandse Publieke Omroep, deze wordt door de staat gefinancieerd en zij hebben geen winstoogmerk. Door hun specifieke rol in de samenleving worden zij gekleurd en berichten zij anders over nieuws.

Ik hoop dat je na het lezen van deze post bewuster bent geworden van het feit dat je deels onbewust de invloed van media kunt beperken. Ik wil je vragen om met andere ogen naar het nieuws te gaan kijken. Vergelijk bijvoorbeeld het journaal van de NOS met RTL 4. Dan ervaar je met eigen ogen dat de inbedding van media (bv.: commercieel / niet commercieel) invloed heeft op de kleuring en berichtgeving over nieuws.

Follow my blog with Bloglovin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten