vrijdag 16 januari 2015

De zwijgspiraaltjes

De media maken bepaalde opinies publiek en beïnvloeden daarmee de publieke opinie. Ik hoor je denken, hoe werkt dat dan? De meest publiek gemaakte opinie wordt aangezien voor de opinie van het publiek. Uit angst voor isolatie of sociale druk verzwijg je jouw opinie. Dit is de zwijgspiraal theorie van Noëlle Neumann.
Neumann
 Zoals je gelezen hebt heeft de publieke opinie twee betekenissen. Je hebt de openbaar (publiek) gemaakte opinie. Hierbij spelen de media een grote rol (zij bepalen wat er op jouw agenda staat, zie hiervoor mijn post over de agendasetting theorie.) Daarnaast heb je de mening van de mensen uit de samenleving.

Het ontstaan van een zwijgspiraal heeft te maken met een aantal factoren aan zowel de media- als de publiekskant, deze ga ik je nu uitleggen.

De drie factoren aan mediakant:
1. Consonantie
Er heersen dezelfde opinies in de media en zij imiteren elkaar.
2. Cumulatie
Deze gelijkluidende opinies komen steeds weer terug in de media, het wordt dus continu herhaald.
3. Openbaarheid
Deze herhaalde en gelijkluidende (media)opinies hebben een groot openbaar bereik.

Kort samengevat: door herhaling (2) van één gelijkluidende opinie (1) in de openbaarheid
(3) lijkt het alsof de hele samenleving zo denkt, dit wordt het meinungsklima genoemd.

De factoren aan publiekskant:
1. Sociaal wezen
 Een mens is een sociaal wezen en is bang voor sociale isolatie.
2. Angst 
Door deze angst hebben mensen de neiging om zich aan de meerderheid aan te passen, dit heet conformisme. Hierdoor oriënteer je je bij gevoelige issues op het meinungsklima in de samenleving.
3. Oriëntatie
Die oriëntatie verloopt via de media. De mediaopinie wordt gezien als de opinie van het publiek.
4. Verzwijgen
Als jouw mening anders is dan die van de media dan is de kans groot dat je jouw mening verzwijgt, dit doe je uit angst voor sociale isolatie.

Bij de zwijgspiraal gaat het dus vaak om issues die binnen de samenleving als een taboe worden gezien. Denk je dat de komst van social media het effect van de zwijgspiraal heeft versterkt of juist verzwakt?
Follow my blog with Bloglovin

Geen opmerkingen:

Een reactie posten