dinsdag 27 januari 2015

Communicatie voor beginners #3

De post van vandaag sluit goed aan op Communicatie voor beginners #2. In deze post staan de huisstijlregels centraal. Want de huisstijl levert een belangrijke bijdrage aan de imagovorming van een organisatie.
Bron: Pinterest
De huisstijl, oftewel het geheel van visuele uitingen van een organisatie, draagt bij aan het beeld wat mensen van een organisatie hebben.

Een huisstijl bestaat uit vier elementen, namelijk:
De naam / het logo
Qua naam wordt er onderscheid gemaakt tussen een woord- en beeldmerk. Een woordmerk bestaat uit de bedrijfsnaam of een afkorting daarvan, denk aan Coca-Cola. Een beeldmerk is een symbolisch herkenningsteken van een organisatie, zoals het Nike logo.
Het kleurgebruik
De kleur toont het karakter van een organisatie. Het is belangrijk dat een organisatie bij haar kleurkeuze let op de symbolische, emotionele en signaalwaarde.

De symbolische waarde houdt in dat mensen betekenis geven aan kleur omdat zij er een bepaald gevoel bij hebben. Deze waarde verschilt per cultuur. De emotionele waarde wordt meer individueel bepaald. Je referentiekader en gevoel hebben invloed op jouw emotionele waarde. De signaal waarde wil zeggen dat kleuren inlichtingen geven aan mensen. Als je aan naturel chips denkt, dan associeer je dit met de kleur rood. Als je aan paprika chips denkt, is de kans groot dat je dit met de kleur blauw associeert.
De typografie
Bij de typografie wordt een onderscheid gemaakt tussen lettergrootte, lettersoort en lettertype.
Het beeldgebruik
Eén beeld zegt meer dan duizend woorden. Met beeldgebruik wordt voornamelijk fotografie bedoeld. Dit is een krachtig huisstijlelement om associaties en emoties aan het merk te verbinden.
De huisstijldragers

Is er een huisstijl van een organisatie die jou erg aanspreekt? Zo ja, welke huisstijl is dat? 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten